هزار نکته باریکتر از مو، اینجاست!

پنج‌شنبه 1 اسفند‌ماه سال 1387
 
هزار نکته باریکتر از مو، اینجاست!   
---
 
از مردم دنیا سؤالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود. سؤال  از این قرار بود:
 نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید و جالب اینکه کسی جوابی نداد چون:
 
 در آفریقا کسی نمی دانست 'غذا' یعنی  چه؟
در آسیا کسی نمی دانست 'نظر' یعنی چه؟
در اروپای شرقی کسی نمی دانست 'صادقانه' یعنی چه؟
در اروپای غربی کسی نمی دانست 'کمبود' یعنی چه؟و در آمریکا کسی نمی دانست 'سایر' یعنی چه؟