تفاوت میرحسین و محمود(طرفدار موسوی)

یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388


تفاوت میرحسین و محمود(طرفدار موسوی)اصولاً احمدی نژاد دو نظریه مهم دارد؛ ‏یکی نظریه تقدم عدالت برای حمایت از گروه های تهیدست، دوم تقدم استقلال کشور به عنوان یک شخصیت ‏ضدامریکایی- یا با زبان کلانتری- ضداستکباری. این دو ویژگی خصائلی هستند که اکثر رای دهندگان و نیروهای ‏سیاسی به آنها توجه می کنند، وگرنه کسی به خاطر اینکه ایشان دائم السفر هستند یا کاپشن می پوشند که طرفدار ایشان ‏نیست. حالا مشکل اصولگرایان حامی جناب آقای احمدی نژاد این است که اتفاقاً آقای موسوی هم همین شعارها را می ‏دهد، با این تفاوت که آقای موسوی در هشت سالی که این شعارها را می داد، بدون داشتن امکانات و پول نفت و در ‏شرایط جنگی نسبتاً موفق بود، اما آقای احمدی نژاد با داشتن 300 میلیارد دلار پول و داشتن اختیارات هر سه قوه و ‏کابینه یکدست ناموفق بود‎.

آقای احمدی نژاد اگر یک دهم بودجه مصرفی را به آقای موسوی می داد ایشان می توانست تمام وعده های رئیس ‏جمهور را کنترات و آنها را عملی کند‎. ‎اصولگرایان راستگو و کسانی که به اصول انقلاب اعتقاد دارند، طبیعی است که ‏باید از میان دو آدمی که دو وعده شبیه به هم می دهند، آن یکی را انتخاب کنند که عرضه دارد، و طبیعی است که ‏موسوی آدم باعرضه یی است. البته موسوی چیزهای دیگری هم دارد؛ آدمی است که تیم دارد، خردمند است، اهل ‏فرهنگ است، نگاهش به جهان نگاه محترمانه یی است، منزلت ایران را حفظ کرده و می کند و از همه مهم تر اینکه ‏آقای موسوی تنها کسی است که می تواند ما را از دست این اشتباهات آقای احمدی نژاد نجات دهد‎.  

-------------------------------------------------------- 

خیلی از افراد می گویند میرحسین ‏مدت ها نبود، و در جریان نیست، داستان دوستی است که هر گاه مسافرت می رفت، به من می گفت؛ «کجایی؟ مدتی ‏است نمی بینمت،» در حالی که ما جایی نرفته بودیم، خودش رفته بود‎. ‎میرحسین در همین کشور زندگی می کرد و ما ‏نمی دیدیمش، ولی او در جریان همه چیز بود، همان طور که وقتی آقای خاتمی از کتابخانه ملی وارد دفتر ریاست ‏جمهوری شد، در جریان همه چیز بود‎.