پاسخ به یادداشت دوستان(داریوش فریاد رامسر)

چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1388

پاسخ به یادداشت دوستان(داریوش فریاد رامسر)
با سلام به دوست گرامی و تشکر دارم که طرح موضوع مقایسه این حقیر قابل توجه بحث قرار گرفت  ، وقت گرانبهای خود را در این بخش اختصاص دادند . و تشکر ویژه هم رئیس شورای اسلامی شهر سید کمال سیدی داشته  قبول یاد آوری فرموده اند که این موضوع را با پیگیری وقابل بررسی دانسته اند .
دو نکته طرح در فرمایشات دوستان وجود دارد . الف ) این جانب خدای ناکرده باب تخریب و یا نگاه بیمار گونه نبوده است . به استناد اینکه  عنوان مطلب مقایس یا گلایه بود ! و آخر مطلب هم عرض کردم قضاوت با دوستان نه من حقیر . این دوست خوب که خود را تنها ترین معرفی می کند . ب ) همین قدر شما و رئیس محترم شورای اسلامی شهر قضاوت کرده اید بسی کافی خواهد و قانع کننده خواهد بود .
اما چرا ؟ ! ای پرده در دراز گیسو !!برای عنوان من بود ؟
توضیح : در روند خود جوش بودن مردم و شعف دیگران و ابراز احساسات هیچ جای شک نیست . ممنونم پایدار باشید .
  
------------------------------------- 

رامسرنیوز:با سلام به دوستان.دو مطلب با دو دوست.یکی با داریوش فریاد رامسر:عنوان برای ایجاد کنجکاوی بود و بس.و دیگری با سید کمال سیدی و تنهاترین:دوستان عزیز همانگونه که می دانید از اختیارات شورا می تواند باشد که طی مصوبه ای نصب پرده برای تبریک و غیره را ممنوع اعلام کند.