سومین دوره ی انتخابات شورای هیئات مذهبی در مصلی بزرگ رامسر برگزا

یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1388

 

سومین دوره ی انتخابات شورای هیئات مذهبی در مصلی بزرگ رامسر برگزار شد خبرنگار ستاد نماز جمعه شهرستان : جمعه مورخه 19 / 4 /88  همزمان با سراسر کشور سومین دوره ی انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرستان در مکان مصلی بزرگ رامسر رأ س ساعت 9 صبح با حضور نمایندگان اعزامی اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره تبلیغات شهرستان در ترکیب مسئولین اجرائی برگزار کنندگان انتخابات شورای هئیات مذهبی انجام شد .
به گفته خبرنگار ستاد نماز جمعه : در این انتخابات بیش از 20 کاندیدا خود را نامزد کرده بودند ،   بررسی در قانون این انتخابات لحاظ شده پس از مشحص شدن واجدین شرایط 10 نفر اسامی به رأی گذاشته شد . افزدنیست که این رأی گیری بصورت مخفی اتجام شد که اسامی  به ترکیب ذیل می باشند :
1 - احمد اسنفدیاری  2 – محمد رضا کوزه گر 3 – داود مین باشی 4 – ابوالحسن علی طالشی 5 – حمیدرضا جنت علیپور . با کسب آرا  عتوان اعضاء اصلی نمایندگان شورای هیئات مذهبی مشخص گردید .
پس از صحت انتخابات یاد شده اولین جلسه ترکیب رئیس ، نایب رئیس ، سختگو ، ومنشی اعلام می گردد . گفتنی است در قانون شورای هیئات مذهبی آمده است ،  رئیس اداره تبلیغات اسلامی از اعضاء ثابت این شورا می باشد .
یاد آوری می گردد : دوتن از تامزدها به این دوره راه پیدا کرده  از اعضاء شورای هیئات مذهبی دوره دوم می باشند .   

 واحد خبر : خبرنگار افتخاری ستاد نماز جمعه