یک رامسری مقیم امریکا:مردم رامسر برایم دعا کنند

جمعه 7 اسفند‌ماه سال 1388

 

یک رامسری مقیم امریکا: 

مردم رامسر برایم دعا کنند، پشیمانم 

سلام من مرتضی -ر اهل رامسر هستم و چند سالی را در امریکا زندگی می کنم و وضع من هم خوب است اما مدتی است که حال خوبی ندارم و بخاطر یک اظهار نظر خود را سرزنش می کنم.
موضوع از این قرار است که چند ماه پیش در یکی از محافل ایرانیان مخالف نظام مهمانی بود و من هم با آنها هم صدا شده وعلیه نظام و رهبری حرفهایی زدم.
شاید مرا بیمار یا ... بنامید اما این واقعیت دارد.
شب هنگامی که به خانه برگشتم خواب دیدم که یک سیدی به من یک عدد سیب داد و از من خواست تا آن سیب را با لذت بخورم و قتی از او پرسیدم برای چه این کار را باید بکنم گفت تو مریضی و باید درمان شوی گفتم برای چی مریضم و او گفت چرا در باره سید علی خامنه ای دروغ گفتی مگه تو از عواقب این کار نمی ترسی.
من بعد از دیدن این خواب مدت یک هفته مریض شدم و در خانه خوابیدم تا اینکه از خدا و رهبری طلب سلامتی کردم و از دور از ایشان معذرت خواستم.
حالا خوب شدم ولی خیلی عذاب وجدان دارم و از شما مردم رامسر علی الخصوص خانواده شهدای رامسر می خواهم که برایم دعا کنید من پشیمانم و دیگر به این محافل نمی روم.
قبول دارم که برای شما باور کردن این صحبتها سخت است اما درست می گویم.
خدا حافظ
مرتض- ر
از امریکا