موسوی با فعالان ملی - مذهبی دیدار کرد

شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1389

  

موسوی با فعالان ملی - مذهبی دیدار کرد

بی بی سی - میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران در دیدار با عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان و تعداد دیگری از فعالان ملی-مذهبی گفته است باید شهروندانی را که نه همراه "جنبش سبز" هستند و نه همگام با حکومت، به سوی خود جذب کرد.

به گزارش سایت جرس، آقای موسوی در این دیدار گفت: "در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است. هدف جنبش سبز متحول کردن جامعه و رسیدن به جامعه ای مطلوب و در خور ایرانیان است."

آقای موسوی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت که باید بر روی "حداقل ها" توافق کرد و شعارهایی را انتخاب کرد که همچون رنگ سبز "قدرت وصل کردن و همراه ساختن حداکثری" داشته باشد.

میر حسین موسوی نسبت به "گریز نسل جوان از دین و ارزش های توحیدی" هشدار داد و گفت: "ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم. قرائتی از دین که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی دیدگاه ها و عقاید است."

به گفته احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه یکی از مشخصات جنبش اعتراضی پس از انتخابات این است که"ملی مذهبی ها و نیروهای اصلاح طلب و معترض برخواسته از درون کسانیکه هنوز خود را دنباله روی آیت الله خمینی می دانند" به یکدیگر نزدیکتر کرده است.

وی می گوید این نوع هماهنگی و ارتباطات بین آقای موسوی و نیروهای ملی مذهبی نشان دهنده "گسترش و بسط تشکیلاتی جنبش در بطن زندگی و تشکیلات های سیاسی شناخته شده ایران" است.

احمد سلامتیان می گوید میر حسین موسوی با دید "مهندسی مستمر" به جنبش سبز نگاه می کند، در جستجوی "اجماع" است و در مسیر "گسترش دادن تکیه گاه های اجتماعی و سامانه های تشکیلاتی جنبش" حرکت می کند. زیرا در غیراینصورت این جنبش "در زیر فشارهای حکومت بدل به روزمرگی سیاسی" و دچار "افول" می شود.