گاف دریا نیوز کوچیک بود اما...(مازیار بهرامیان)

سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

گاف دریا نیوز کوچیک بود اما...(مازیار بهرامیان)  

من خیلی خوشحالم که رامسری ها اینقدر باهوشند و گاف های رسانه ای را زود کشف می کنند و البته شاید این از حواس پرتی طرف مقابل هم ممکنه باشه بهر حال من خوشحالم.

گاف دریانیوز خیلی کوچیک بود اما حواس خواننده رامسرنیوز خیلی زیاد جمع بود و امیدوارم که همه رامسری ها با دقت رسانه ها را بخوانند.

رامسرنیوز هم باید کوشش کند تا گول نخورد و هر مطلبی را درج نکند البته با عرض معذرت.

باز هم امید وارم دریانیوز توضیحی داشته باشد.  

رامسرنیوز- ما همه مطالب به استثناء مواردی خاص که خط قرمزهای ماست را درج می کنیم.