موسوی،خوئینی ها،کروبی و خاتمی و دیگر هیچ!(محسن رودخانه ای)

دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389

  

موسوی، خوئینی ها،کروبی و خاتمی و دیگر هیچ!!! (محسن رودخانه ای)

موسوی: 

کار ما خیلی سخت شده 

کروبی: 

نه بابا راست می گی؟ 

خاتمی: 

خب ادامه بده 

خوئینی ها: 

ادامه بده کدومه دیگه...  

من و شما: 

یعنی اینجا آخر خطه؟!