سپاسگزاری از بانیان و بازدید کنندگان نمایشگاه شهر من،فرهنگ من

پنج‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1389

سپاسگزاری از برگزارکنندگان و بازدید کنندگان نمایشگاه شهر من،فرهنگ من 

 

سپاس فراوان از همه عزیزانی که با تشریف فرمایی خود در چهارمین نمایشگاه شهر من، فرهنگ من باعث خوشحالی عوامل طراحی و اجریی این نمایشگاه شدند. 

رامسرنیوز برخود لازم می داند از همه عزیزانی که در برپایی این نمایشگاه نقش داشتند و همینطور از همه عزیزانی که با حضور خود در نمایشگاه به عنوان بازدید کننده موجبات خوشحالی برپا کنندگان و پرمخاطب شدن نمایشگاه را فراهم کردند، کمال سپاسگزاری و قدردانی را داشته باشد. 

امیدواریم در آینده نیز شاهد اینگونه برنامه ها باشیم که یقینا برای معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل فرهنگی و اجتماعی شهرستان رامسر، مفید خواهد بود. 

شاهین امینی 

مدیر مسئول رامسرنیوز