جایگاه ایران در منطقه را بدانید (کامران حلاجیان)

جمعه 14 خرداد‌ماه سال 1389

 

جایگاه ایران در منطقه را بدانید (کامران حلاجیان) 

رده بندی »
رده بندی منطقه رده بندی دنیا

تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)

ترکیه

572000
ایران561600
پاکستان393400
عربستان338000
مصر303500
اسراییل154500
امارات111300
عراق94100
سودان85650
کویت44770
عمان39650
ترکمنستان39540
آذربایجان37920
اردن26800
لبنان23690
قطر23640
افغانستان21500
یمن19370
بحرین15830
گرجستان15560
ارمنستان13460
قرقیزستان10650
تاجیکستان8730
 

کشورهای منطقه

رده بندی »
رده بندی منطقه رده بندی دنیا

تولید ناخالص داخلی (میلیون دلار)

ترکیه

572000
ایران561600
پاکستان393400
عربستان338000
مصر303500
اسراییل154500
امارات111300
عراق94100
سودان85650
کویت44770
عمان39650
ترکمنستان39540
آذربایجان37920
اردن26800
لبنان23690
قطر23640
افغانستان21500
یمن19370
بحرین15830
گرجستان15560
ارمنستان13460
قرقیزستان10650
تاجیکستان8730