ضرب المثل فانتزی رامسری (فرشید روحیه)

یکشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1389

  

ضرب المثل فانتزی رامسری (فرشید روحیه)  

در کرک لانه عشقت، اُ سپُجی بیش نیستم. 

ای بی وفا کَک دَوا فُنُکُن.