کند کینه زنی فرشید جان؟(م.ب.از رامسر)

چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389

 

کند کینه زنی فرشید جان؟!(م.ب.از رامسر)

جناب اقای مسگران کریمی
دوست عزیز و هنرمند گرامی
به قول فردوسی بزرگ  شدی بر بدی دست دیوان دراز .به نیکی نبودی سخن جز به راست//این اقای مختاری یه چند مدت پیش نماز مسجد بازار کتالم بود.بنده به نقل یکی از دوستان شنیدم که گفت فلان مبلغ را برای اقامه نماز به من نپردازید بنده برای پیش نمازی نمی آیم..شما از شخصی که داعیه دار فرهنگ یک شهرستان این چنین سخیفانه بشوید چه انتظاری میتوان داشتن.
قاصد روزان ابری داروگ کی می رسد باران(نیما) 

م.ب