عادل فردوسی پور دستگیرشد

یکشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1388

عادل فردوسی پور دستگیرشد


 

 

خبر:عادل فردوسی پور معروف به عادل نود و باندش که قصد بر اندازی ورزشی را داشتند متلاشی شد!
مدیر شبکه سه فعالیت عادل فردوسی پور در آن شبکه را تکذیب کرد!
یک منبع آگاه:عادل فردوسی پور مدارک محرمانه تیم ملی را در اختیار آمریکا قرار می داد!
عادل فردوسی پور در راه زندان به دلیل سرما خوردگی درگذشت! 

( این خبر فقط جنبه طنز دارد و دیگر هیچ )‌