سید، ریاست بر شما مبارک باد

پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1388

 سید، ریاست بر شما مبارک باد

سلام
ضمن تبریک به سید جلیل القدر سید کمال سیدی که این چند وقتی که هم عمری از شورای اسلامی در این دوره نمانده است انشاا... دغه دغه های این خادمان که بارها و بارها به گوش نا شنوا نمی رسید حالا برسانید . امید است با توانمندی و قانون مداری که در شما سراغ داریم به سر منزل مقصد برسانید آنچه که نیاز شهروندان و حقوق توسعه شهرستان می باشد .
مجمع طلایه داران شهرستان رامسر