یک رامسری رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور می

جمعه 1 خرداد‌ماه سال 1388

 

در صورت موفقیت مهندس موسوی؛ 

یک رامسری رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور می شود  

--------------------------------------------------------- 

رامسرنیوز-در صورت موفقیت مهندس موسوی؛ یک رامسری رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور می شود.   

بر اساس گزارش های رسیده از ستاد مرکزی انتخاباتی میرحسین موسوی و در پی برگزاری جلسات مربوط به گزینش افراد کابینه در هیئت دولت موسوی،یک رامسری برای ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور در نظر گرفته شد. 

این گزارش می افزاید فرد مورد نظر دارای دوستی و همکاری دیرینه با میرحسین موسوی می باشد و همچنین یکی از افراد مورد اعتماد وی نیز به حساب می آید.