وقتی زمین را از روی مریخ نگاه کنیم

سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389

وقتی زمین را از روی مریخ نگاه کنیم

   mars_a2da-w500.jpg 

این تصویر جدیدی نیست و در واقع در هشتم مارس سال ۲۰۰۴ گرفته شده است. اما به احتمال زیاد تا به حال آن را ندیده اید، چرا که به نظر می رسد همین چند روز پیش توسط ناسا منتشر شده است. این نخستین عکس از کره زمین است که از روی سیاره ای دورتر از ماه گرفته شده. این عکس را مریخ نورد اسپیریت یک ساعت قبل از طلوع خورشید از روی سطح مریخ گرفته. تا پیشرفت هایمان به مان نشان بدهد که چقدر کوچک هستیم. ‏ 
‏ 
آن نقطه ی کم رنگ در وسط تصویر ما هستیم. همه ما! ‏ 
‏