رئیس ارشاد رامسر:هنر بهترین سلاح برای تطهیر جامعه است

شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1389
رئیس ارشاد رامسر:
هنر بهترین سلاح برای تطهیر جامعه است